1. Направление дня

 

1

1a

 1. Именинник дня

 

2

 

2a

 

2b

 

2d

 

2c

 

 1. Час Кличко

 

3

 

3a

3b

 

3c

 

 

 1. Котировки дня

 

4

 

 

 1. Он снова на сцене…

 

В костюме Армани,

 

В ботинках от Гуччи

 

И… с дулей в кармане

 

5

5a

5b

 

5c

 

5d

 

5e

 

5g

 

 1. Новости стационара

 

6

 

6a

6b

 

6c

 

6d

 

6e

6g

 

6h

 

6k

 

6l

 

6m

 

6n

6o

6p

 

 

 

 1. Либеральные новости. Рубрика «2%»

 

7

7a

 

7b

 

7c

7d

 

7e

 

 

 1. Два слова от Лаврова

 

8

 

8a

8b

 

8c

 

8d

 

 

8e

 

8g

 

8h

 

8k

8l

 

 1. Советы дня

 

9

 

9a

 

 1. Колонка юмора

 

10

 

10a

 

10b

 

10c

10d

 

10e

 

10g

10h

 

10k

10l

 

10m

 

 

 1. Чтиво дня

12

 

 1. Истории дня

 

13

 

13a

 

 1. Доклад дня

 

14

14a

 

 

 1. Цитата дня

 

15

 

 1. Мысли дня

 

16

16a

 

 

 1. Признание дня

 

17

 

17a

 

 

18. И о погоде

19

 

19a

 

Юлия Витязева