В сети интернет появился сенсационный «приказ начальника 1 отдела разведки Правого Сектора* Лесника», редакция News Front публикует его без изменений:

praviy sektor

УВАГА!
НАКАЗ ПО 1-му ВІДДІЛУ РОЗВІДКИ ДУК ПС
Кримінально-олігархічний режим на чолі з Порошенко повністю повторив шлях режиму Януковича, проливши кров українських патріотів, що стали на заваді його кримінальним оборуткам в Закарпатті. У зв’язку з цим наказую:
1. Всім РГ та ДРГ 1-го відділу розвідки ДУК ПС покинути бази постійной дислокації і перейти в режим бойового виходу.
2. Вважати підрозділи і співробітників МВС, СБУ і ін., що зараз ведуть бій з підрозділами Правого Сектору, блокують їх чи якимось чином приймають в тому участь — державними злочинцями, які підлягають роззброєнню, а у разі спротиву — знищенню.
3. У разі неприпинення бойових дій до 00.00. 13.07.2015 наказую приступити до ліквідації всіх осіб, причетних до нападу на членів Правого Сектору чи віддання відповідних злочинних наказів, по всій території України і не зважаючи на їх посади.
4. У разі спроб затримання чи роззброєння відкривати вогонь на ураження.
5. Бути готовими до розгортання повноцінної збройної повстанської боротьби на території всієї України проти внутрішньо-окупаційного кримінально-олігархічного режиму.
6. Командирам підрозділів 1 від. розвідки ДУК ПС довести даний наказ до відома всього особового складу підрозділів.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Нач. 1 відділу розвідки ДУК ПС — Лісник

Перевод на русский:

ПРИКАЗ ПО 1-м ОТДЕЛУ РАЗВЕДКИ ДУК ПС

Криминально-олигархический режим во главе с Порошенко полностью повторил путь режима Януковича, пролив кровь украинских патриотов, которые помешали его уголовным сделками в Закарпатье. В связи с этим приказываю:
1. Всем РГ и ДРГ 1-го отдела разведки ДУК ПС покинуть базы постоянно и дислокации и перейти в режим боевого выхода.
2. Считать подразделения и сотрудников МВД, СБУ и др., что сейчас ведут бой с подразделениями Правого сектора, блокируют их или каким-то образом принимают в этом участие — государственными преступниками, которые подлежат разоружению, а в случае сопротивления — уничтожению.
3. В случае не прекращение боевых действий в 00.00. 13.07.2015 приказываю приступить к ликвидации всех лиц, причастных к нападению на членов Правого сектора или предания соответствующих преступных приказов, по всей территории Украины и несмотря на их должности.
4. В случае попыток задержания или разоружения открывать огонь на поражение.
5. Быть готовыми к развертыванию полноценной вооруженной повстанческой борьбы на территории всей Украины против внутренне оккупационного уголовно-олигархического режима.
6. Командирам подразделений 1 от. разведки ДУК ПС довести данный приказ до сведения всего личного состава подразделений.

СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

Нач. 1 отдела разведки ДУК ПС — Лесник

 

* Правый Сектор запрещенная в РФ экстремисткая организация